Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Barczyk był sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera Jerzego Buzka, Sekretarzem Komitetu Społecznego Rady Ministrów koordynującego jego pracę w czasie wprowadzenia czterech reform społecznych w latach 1997 ? 1999. Jako sekretarz KSRM był stałym uczestnik posiedzeń Rządu. W 1998 r. KSRM rozpatrzył i przygotował na obrady Rady Ministrów ponad 250 dokumentów prawnych, w tym 65 projektów ustaw, 60 projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, 60 projektów stanowisk Rządu wobec poselskich i senackich projektów ustaw.