Seminarium nt. elektromobilności i zrównoważonego rozwoju z udziałem Louisa Palmera

30 stycznia w Krakowie odbyło się seminarium dotyczące rozwoju elektromobilności w Polsce oraz wykorzystania energii słonecznej i OZE w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące możliwości zorganizowania w 2016 r. na terytorium Polski części największego na świecie rajdu pojazdów elektromobilnych – WAVE. Trasa tegorocznej edycji obejmuje kraje alpejskie, a wydarzeniu towarzyszyć będą różne inicjatywy o tematyce ekologicznej. Spotkanie otworzył Kazimierz Barczyk a jego gościem był wybitny specjalista w dziedzinie innowacyjnych form wykorzystania alternatywnych źródeł energii – Louis Palmer.

Louis Palmer – wygłosił ponad 400 prelekcji podczas konferencji i spotkań o tematyce ekologicznej organizowanych w 40 państwach. W 2004 roku, we współpracy ze środowiskami naukowymi oraz biznesowymi, rozpoczął pracę nad budową pojazdu napędzane go energią słoneczną, który został nazwany Solartaxi. Następnie w latach 2007-208 odbył trwającą 18 miesięcy podróż dookoła świata, odwiedzając 38 państw, pokonując dystans 54 tys. kilometrów. Inicjatywę wykorzystał do zwrócenia uwagi na możliwości jakie tworzą odnawialne źródła energii. Więcej na: www.solartaxi.com.

Kolejnym projektem promującym proekologiczne rozwiązania, był wyścig Zero Emission Race, w którym wzięły udział pojazdy napędzane energią słoneczną. Zawodnicy wystartowali z sierpniu 2010 r. z Genewy, a na trasie znalazło się 150 miast w 16 państwach. Z wyłączeniem przepraw przez zbiorniki wodne wyścig trwał 80 dni. Więcej informacji na stronie: www.zero-race.com.

Obecnie Luis Palmer jest zaangażowany w organizację WAVE – World Advanced Vehicle Expedition – największego na świecie rajdu pojazdów elektrycznych. W czerwcu tego roku odbędzie się 5 edycja rajdu, na którego trasie tym razem znajdą się kraje alpejskie. W styczniu 2015 r., na zaproszenie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Louis Palmer przyjedzie do Polski, by rozmawiać o możliwości organizacji jednego z odcinków rajdu w 2016 roku na terenie Polski. Więcej o WAVE: www.wavetrophy.com

W 2009 roku Louis Pamler został otrzymał nagrodę European Solar Prize, a w 2011 otrzymał przyznawany w ramach programu ONZ tytuł Champion of the Earth.