SGiPM odznaczone Medalem „Cracoviae Merenti”

8 lipca Rada Miasta Krakowa odznaczyła srebrnym Medalem „Cracoviae Merenti” Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Brązowym Medalem zA zasługi odznaczony został również Kazimierz Barczyk- Przewodniczący SGiPM

Medal „Cracoviae Merenti” to najwyższe odznaczenie, jakie nadaje miasto, ustanowiony został uchwałą Rady Miasta Krakowa z 1992 r. Pierwszy – i jedyny Złoty, przyznany osobie medal otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. Pozostali laureaci to grono postaci o niekwestionowanych zasługach.