SKA szansą dla Małopolski

Stanowisko XXXIV Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie radykalnego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla dobra 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Ambitnym celem jaki musimy sobie wspólnie postawić na następne lata będzie umożliwienie dojazdu do Krakowa w ciągu maksimum 1 godziny ze wszystkich stacji kolejowych w Małopolsce i kursowanie pociągów SKA co 15 minut na wszystkich liniach.