SKA szansą dla Prądnika Białego

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją obecnie przed samorządem Województwa Małopolskiego, jest rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie. Sprawa ta jest mi szczególnie bliska.

Od lat, jako wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zabiegam o jak największą aktywność samorządu wojewódzkiego w tym zakresie. Jestem bowiem przekonany, że w Krakowie nie uda się rozwiązać problemu korków i smogu bez rozwoju transportu kolejowego, który jest najszybszy, najtańszy i najbardziej ekologiczny. Na tym właśnie polu nawiązałem współpracę z przewodniczącym Dzielnicy IV i radnym miasta Krakowa, Jakubem Koskiem.

Tuż obok Dzielnicy IV, przy ul. Armii Krajowej, trwa właśnie budowa przystanku kolejowego Kraków-Bronowice, który zostanie uruchomiony w przyszłym roku. Ale Szybka Kolej Miejska nie może ominąć także Prądnika Białego. I na tym polu intensywnie współpracujemy z Jakubem Koskiem. Pociągi kolei aglomeracyjnej kursujące na linii Kraków Główny – Miechów już przejeżdżają przez Prądnik Biały, ale się tam nie zatrzymują. Chcemy to zmienić. Realna jest budowa dwóch nowych przystanków: na wysokości osiedla Żabiniec (Kraków-Żabiniec) i w okolicy ulicy Siewnej (Kraków-Prądnik Biały).

Oznaczałoby to, że mieszkańcy Prądnika Białego mogliby dojeżdżać do ścisłego centrum miasta dosłownie w pięć minut. A jeżeli udałoby się przystosować do ruchu pasażerskiego także kolejowe obwodnice Krakowa (Mydlniki – Bieżanów oraz Batowice – Podłęże), o co zabiegam, to Dzielnica IV zyskałaby świetne połączenia z całym Krakowem.

Jestem przekonany, że dzięki współdziałaniu samorządów dzielnicy, miasta i województwa uda się zrealizować ten plan. Jest ambitny, ale wykonalny. Co najważniejsze, niezwykle ułatwiłby życie mieszkańcom Prądnika Białego i okolic. A na tym szczególnie zależy Jakubowi Koskowi jako reprezentantowi tej dzielnicy i mnie, jako radnemu sejmiku z Krakowa.

Kazimierz Barczyk
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego