Smog – tematy dnia

Kazimierz Barczyk o smogu w Tematach Dnia mówi m.in. o uchwale Nr XXVIII /243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz apelu sejmiku do Gminy Miejskiej Kraków w sprawie wprowadzenia działań mających na celu zmniejszenie niskiej emisji.

http://krakow.tvp.pl/23609386/15-i-2016