Solidarni z Białorusią

Od 2007 r. K. Barczyk jest organizatorem Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi Solidarni z Białorusią, obejmującej m.in. wysyłkę paczek żywnościowych na święta, staży i praktyk w gminach małopolskich dla młodych Polaków z Białorusi.