Spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego UJ

Na dorocznym przedświątecznym spotkaniu krakowskiego środowiska akademickiego w auli Collegium Novum UJ zgromadzili się m. in. rektorzy krakowskich szkół wyższych, przedstawiciele władz regionu i miasta, korpus dyplomatyczny oraz członkowie Senatu UJ i pracownicy naszej uczelni.

– Spotykamy się tu całą akademicką rodziną Krakowa po to, by z głębi serca składać sobie nawzajem życzenia dobrych, najlepszych, pięknych, spokojnych świąt, aby podkreślić to, że okazujemy sobie szacunek, życzliwość i zrozumienie – mówił na powitanie gospodarz wieczoru rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

W spotkaniu wziął udział Kazimierz Barczyk wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

źródło: http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/135247741

fot. Anna Wojnar