Spotkanie Przewodniczących Rad Konsultacyjnych do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych

W Warszawie 16 kwietnia odbyło się spotkanie przewodniczących Rad Konsultacyjnych do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele środowisk opozycji antykomunistycznej. Gospodarzem wydarzenia był p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Spotkanie było poświęcone nowelizacji ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Przed spotkaniem delegacja oddała hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, Kapłanowi „Solidarności” składając wieniec na Jego grobie przy kościele Św. Stanisława Kostki. W spotkaniu wziął udział przewodniczący rady z województwa Małopolskiego – Kazimierz Barczyk.