Spotkanie władz Małopolski z parlamentarzystami

O przyszłości Małopolski i zmianach, jakie nastąpią w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dyskutowali członkowie Zarządu Województwa z parlamentarzystami regionu. W spotkaniu wziął też udział przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk.

Nowością w RPO w Małopolsce jest element terytorialny, który zakłada wysoką aktywizację samorządów i środowisk lokalnych. Dużym sukcesem stało się osiągnięcie kompromisu w planowaniu zintegrowanych inwestycji terytorialnych i rozwoju subregionów, na które przeznaczone zostanie łącznie 762 mln euro.

Podczas spotkania marszałek odpowiedział na pytania parlamentarzystów dotyczące m.in. kultury w kontekście nowych projektów, ochrony dziedzictwa regionalnego, zawodowej aktywizacji seniorów oraz infrastruktury. Poruszono również kwestię kryteriów, według których fundusze zostały rozdzielone.

Obszary objęte działaniami RPO 2014-2020 będą dotowane z dwóch instrumentów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obszarów skupionych w ramach pierwszego funduszu należą: Gospodarka Wiedzy, Cyfrowa Małopolska, Przedsiębiorcza Małopolska, regionalna polityka energetyczna, ochrona środowiska, dziedzictwo regionalne, infrastruktura transportowa, rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz infrastruktura ochrony zdrowia. Wśród obszarów objętych Europejskim Funduszem Społecznym znajdują się: rynek pracy, region spójny społecznie oraz wiedza i kompetencje.

za: malopolskie.pl