Spotkanie z członkami Komisji ECON Komitetu Regionów

20 czerwca, odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego i członków Komisji ECON Komitetu Regionów.

Członkowie Komisji Polityki Gospodarczej ECON Europejskiego Komitetu Regionów gościli w Polsce po raz pierwszy. Ich wizyta powiązana jest z przyznaniem Małopolsce tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. Zadaniem Komisja Polityki Gospodarczej (ECON) jest koordynowanie prac Komitetu Regionów w następujących dziedzinach: polityki przemysłowej, polityki wobec MŚP, polityki gospodarczej i pieniężnej, polityki dotycząca konkurencji i pomocy państwa, zarządzanie gospodarcze, europejski semestr, rynek wewnętrzny, handel międzynarodowy i taryfy celne. Sejmik Województwa Małopolskiego reprezentował wiceprzewodniczący Kazimierz Barczyk.