Spotkanie z Konsulem Generalnym Francji Thierry Guichoux

W dniu dzisiejszym Pan Thierry Guichoux, Konsul Generalny Francji, spotkał się z  Kazimierzem Barczykiem, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego i Przewodniczącym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. To robocze spotkanie posłużyło zastanowieniu się nad możliwością zdynamizowania istniejącej wymiany pomiędzy samorządami małopolskimi i francuskimi oraz nad sposobami promowania nowej współpracy w sferze polityki miejskiej.