Spotkanie z VIP-em w Muzeum Historycznym

Kazimierz Barczyk był gościem wyjątkowego, cyklicznego wydarzenia odbywającego się w krakowskim Muzeum Historycznym – Spotkania z VIP-em. Tematem spotkania z Kazimierzem Barczykiem były  „Refleksje i wspomnienia w 25. rocznicę utworzenia krakowskiego samorządu”. W ten sposób uczestnicy mogli słuchać ale również zadawać pytania pierwszemu przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa, ba takie stanowisko pełnił Kazimierz Barczyk dokładnie ćwierćwiecze temu. Organizowanie pracy młodego samorządu nie było łatwym zadaniem, szczególnie że proces przygotowania do stanowienia prawa miejscowego na poziomie samorządów w dużej mierze spoczywał na barkach radnych a nie jak to ma miejsce teraz gdzie działania przygotowawcze w dużej mierze leżą w kompetencji organów wykonawczych. Ogromnym wyzwaniem była również właściwe zarządzanie i zagospodarowanie mienia należącego do samorządu, które po zmianie systemu musiało podlegać dyspozycji według jasnych, przejrzystych i sprawiedliwych reguł. Jak mówił sam Kazimierz Barczyk – „pierwsza Rada była nieprzewidywalna, złożona z osób, które były liderami Solidarności z czasu festiwalu 80-81′. Sesje były co tydzień. Nigdy nie kończyły się wcześniej niż o 18 czy o 19, a czasem nawet o 3 nad ranem. Stworzyliśmy podział Krakowa na 18 dzielnic. To była historyczna, romantyczna, ideowa, ale też pionierska Rada Miasta”.