Stanowisko ws. onkologicznej terapii protonowej

Siedem lat temu SGiPM przyznało tytuł Lider Małopolski Instytutowi Fizyki Jądrowej PAN za otwarcie Centrum Cyklotronowego – pierwszego, jedynego w Polsce miejsca do radioterapii protonowej.