Status działacza opozycji antykomunistycznej

W dniu dzisiejszym Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych – Kazimierza Barczyka.