?Strategia dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020?

Podczas wspólnej sesja sejmików Małopolski i Śląska na Wawelu radni przyjęli deklarację ?Strategia dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020?.

Strategia ma pomóc w zbudowaniu makroregionu, który zapewni konkurencyjność i wysoką pozycję obu województwom nie tylko w Polsce, ale także na mapie europejskich regionów. Oba regiony zamierzają postawić m.in. na rozwój kapitału intelektualnego, nauki i badań, turystyki, kultury. Na liście priorytetów współpracy znalazły się także: infrastruktura – w tym transport i działania przeciwpowodziowe, ochrona środowiska, rewitalizacja miast, współpraca transgraniczna.