Światowe Dni Młodzieży 2016 w Papieskiej Małopolsce

Trwa odliczanie do Światowych Dni Młodzieży 2016. O dotychczasowych działaniach, a także propozycjach wykorzystania ogromnego potencjału tego wydarzenia rozmawiano podczas konferencji „ŚDM szansą dla promocji Polski i rozwoju turystyki religijnej”.

Organizatorzy przewidują, że na Światowe Dni Młodzieży przyjedzie do Małopolski nawet 2 miliony pielgrzymów. Przygotowanie całego wydarzenia to więc nie tylko ogromne wyzwanie logistyczne, ale też niepowtarzalna szansa na promocję regionu i kraju.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a prowadził ją wiceprzewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk. Przy okazji konferencji przypomniano również, że już 25-30 sierpnia Samorząd Województwa Małopolskiego organizuje we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego Forum Liderów Młodzieżowych z Europy. Już wiadomo, że w ramach tego wydarzenia do Małopolski przyjedzie ok. 100 liderów – szczególnie ze środowisk polskich na Wschodzie ? którzy będą przewodnikami grup młodzieżowych na ŚDM 2016.

Światowe Dni Młodzieży 2016 będą trwać od 26 do 31 lipca 2016 r