Święto UJ i wyróżnienie dla Andrzeja Wajdy

12 maja Uniwersytet Jagielloński obchodził swoje święto – rocznicę założenia uczelni przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczyna się od złożenia wieńców i kwiatów na grobach Fundatorów naszej Uczelni w Katedrze Wawelskiej: Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły.

W uroczystościach wziął udział Kazimierz Barczyk. Podczas posiedzenie Senatu uczelni Rektor Andrzej Nowak odznaczył znanego polskiego reżysera Andrzeja Wajdę złotym medalem „Więcej znaczy rozum niż siła? (Plus ratio quam vis).