Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Po 653 latach nieprzerwanego trwania Uniwersytetu możemy stwierdzić, że choć cały świat wokół tak bardzo się zmienił, to jednak prawdy będące fundamentem działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego do dziś zmianie nie uległy. Autonomia, wolność badań, mądre nauczanie i akademicka dyskusja – to fundamenty, na których zawsze stał i stoi nasz Uniwersytet –

Tymi słowami witał zgromadzonych gości rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w auli Collegium Novum, gdzie otwierał uroczyste posiedzenie Senatu UJ. Uniwersytet celebrował 653 rocznicę powstania – 12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki wystawił przywilej fundacyjny powołujący w Krakowie do życia pierwszy polski uniwersytet – studium generale. Uczelnia składała się z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Po wiekach burzliwej historii, w 1817 roku przyjęła obecną nazwę – Uniwersytet Jagielloński.

W święcie uczelni i posiedzeniu senatu wziął udział – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa – Kazimierz Barczyk.

za http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/uroczystosci/