Szkoła letnia liderów polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie

Równolegle z akcją „Podarujmy lato dzieciom ze wschodu”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski organizuje „Szkołę letnią liderów polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie” – 10-dniowy cykl szkoleń dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Goszczących w Krakowie liderów biorących udział w programie powitał z ramienia organizatorów Kazimierz Barczyk – przewodniczący SGiPM.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie
z partnerami z Polski. Wykłady, warsztaty i debaty prowadzą wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej. Obok ekspertów i intelektualistów do udziału w programie zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk; akademickich, politycznych, biznesowych, medialnych, artystycznych,  administracji, samorządu i organizacji pozarządowych. Szkoła letnia odbywa się w dniach 2-12 lipca 2015 roku w Krakowie