Szpital Uniwersytecki w Krakowie

W Krakowie w roku 1364 narodziła się akademicka medycyna a jednym z trzech pierwszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nazywanego wówczas Studium generale, był Wydział Lekarski. Uniwersytet Jagielloński ? Collegium Medicum jest kontynuatorem tej ponad 600-letniej tradycji w kształceniu kadr medycznych.

Szpital Uniwersytecki jest spadkobiercą pierwszego w Polsce Szpitala Akademickiego, który powstał w roku 1780 przy kościele św. Barbary na Małym Rynku w Krakowie. To w Krakowie narodziły się i rozwinęły takie specjalności medyczne jak m.in. chirurgia, ginekologia czy choroby wewnętrzne. Dzięki wypracowanej renomie i historii Szpital Uniwersytecki jest jedną z wizytówek Krakowa i Małopolski.

Obecnie warunki bytowe panujące w obiektach Szpitala utrudniają pracę lekarzy oraz leczenie i rekonwalescencję pacjentów, w tym w stanach ciężkich i zagrożenia życia, którzy na co dzień trafiają na jego oddziały. Zły stan techniczny niektórych budynków, w których zlokalizowane są kliniki UJ CM przy ul. Kopernika, Śniadeckich, Botanicznej i Grzegórzeckiej ? znajdujące się w coraz mniej przystosowanych pomieszczeniach do współczesnych standardów i coraz wyższych wymogów działalności medycznej ? skutkuje brakiem infrastruktury umożliwiającej rozwój nowoczesnej medycyny zachowawczej i zabiegowej służący dobru nam wszystkim: mieszkańcom Krakowa i całej Małopolski.

Po latach starań, w roku 2006 Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło program inwestycyjny budowy nowego szpitala i wprowadziło go do planu inwestycji wieloletnich finansowanych przez rząd z budżetu państwa. Rząd przyznał na budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu dotację celową w wysokości 800 milionów złotych. Kazimierz Barczyk od momentu powstania tej inicjatywy podejmował intensywne działania na rzecz uzyskania realnego poparcia dla tej inwestycji.

17 grudnia 2012 roku Sejmik Województwa Małopolskiego, na jego wniosek, jednogłośnie przyjął rezolucję w sprawie budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Parlament Regionalny wyraził w niej poparcie dla idei wybudowania nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.

Lokalizacja obiektu w tym miejscu ma ogromne znaczenie, bowiem będzie to jedyny, obok Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, szpital publiczny w prawobrzeżnej części Krakowa, w której mieszka prawie pół miliona osób. Prócz Podgórza będzie on także służył stutysięcznemu powiatowi wielickiemu oraz gminom sąsiadującym z południowym Krakowem. Nowe, bardziej racjonalne rozlokowanie placówek leczniczych na terenie Krakowa da szansę szybszego dojazdu karetki i udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, a więc pełnego wykorzystania niezwykle cennej tzw. ?złotej godziny?.

Dokument o podobnej treści do rezolucji Sejmiku Województwa Małopolskiego wcześniej przyjęło 4 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, któremu przewodniczy również Kazimierz Barczyk: ?W imieniu samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski domagamy się podjęcia pilnych działań w sprawie uratowania budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu z tysiącem łóżek, 24 salami operacyjnymi, oddziałem ratunkowym i lądowiskiem dla helikoptera, ważnego dla zdrowia mieszkańców Krakowa i kilkudziesięciu gmin południowej Małopolski.

Zgodnie z planami do Prokocimia mają się przenieść kliniki z ulicy Kopernika, które funkcjonują w starych, ponad stuletnich budynkach, w złym stanie, bez dobrego zaplecza technicznego i gospodarczego, bez dobrego dojazdu i braku miejsc parkingowych.?- stwierdzili w swym stanowisku członkowie SGiPM.

W ślad za rezolucją Sejmiku w deklaracji z 10 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zobowiązał się do zapewnienia wsparcia finansowego w wysokości do 60 mln euro ze środków regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 na budowę nowej siedziby, jej wyposażenie oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

20 maja 2013 podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego plan budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego nie zakwestionował również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann, przychylając się do wyrażonych w trakcie tej sesji licznych głosów poparcia ze strony radnych województwa ze wszystkich ugrupowań.

Poglądy prezentowane przez wszystkie wyżej wymienione gremia jednoznacznie popierają stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego ? Collegium Medicum, które są zdeterminowane by jak najszybciej rozpocząć budowę nowego obiektu. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w uchwale z 30 stycznia 2013 wyraził głębokie poparcie dla budowy nowego szpitala o zdolności usługowej 925 łóżek, powierzchni 109.685 m2, kubaturze 391.709 m3. Zakończenie inwestycji planowane jest do 2019 roku.

Przytoczone wyżej argumenty jednoznacznie wskazują na konieczność modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego, czego warunkiem koniecznym jest zbudowanie dla niego nowej siedziby w Krakowie-Prokocimiu. Inwestycja ta bez wątpienia przyniesie korzyści pacjentom, studentom, lekarzom i personelowi pomocniczemu, a przez to także Uniwersytetowi Jagiellońskiemu ? Collegium Medicum i całej Małopolsce.