Szybka Kolej Aglomeracyjna

Jako wiceprzewodniczący SWM (w latach 2006-10) K. Barczyk zainicjował przygotowawcze prace nad koncepcją budowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz metra w Krakowie.