Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

29 października odbyło się zorganizowane przez SGiPM, redakcję GlobEnergia i Instytut Doradztwa seminarium szkoleniowe pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Małopolsce. Było ono też okazją do przedstawienia nowego projektu ustawy antysmogowej Sejmiku WM.

Otwierjąc seminarium Kzimierz Barczyk, przewodniczący SGiPM powiedział, że problem jakości powietrza pozostaje jednym z istotnych priorytetów ochrony środowiska w Polsce. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu są powszechne niemal w całym kraju, a szczególnie w Polsce południowej. Sytuacja ta powoduje przede wszystkim negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców, ale sanowi także zagrożenie dla rozwoju turystyki i generuje wysokie koszty pośrednie dla systemu opieki zdrowotnej, pracodawców i mieszkańców.