Antoni Dziatkowiak

Kazimierz Barczyk, kiedy był posłem, wielce się zasłużył dla służby zdrowia w Krakowie, bo organizacja Instytutu Kardiologii, który się dynamicznie rozwijał, ale potrzeby były jeszcze większe i trzeba było przygotować do tego odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne, to było wielkie wyzwanie, którego lekarz nie byłby w stanie rozwiązać, gdyby nie sprzyjające warunki w środowisku. I te warunki sprzyjające stworzył poseł Kazimierz Barczyk.