Wojciech Marchewczyk

Sądzę, że ten panegiryk nie jest dlatego, że ja go bardzo lubię i kocham, ale rzeczywiście on miał absolutny, największy wkład w budowę samorządu, zmiany samorządu w ogóle w Polsce, nie tylko w Krakowie.