Trybunał Stanu

W 2006 r. klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej zgłosił kandydaturę Kazimierza Barczyka na Zastępcę Przewodniczącego Trybunału Stanu, którym był do końca V kadencji Sejmu.

W 2007 klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej ponownie zgłosił na kolejną kadencję kandydaturę Kazimierza Barczyka na Sędziego Trybunału Stanu, którą to funkcję pełni nadal.