Unijne środki dla Małopolski

Można otrzymać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kto może dostać pieniądze – ile i na co? O tym mówili uczestnicy konferencji Fundusze UE dla Samorządów.

Na gospodarkę, transport, bezpieczeństwo, dziedzictwo kulturowe i zdrowie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewidziano 27 mld euro.

Pieniądze z Unii Europejskiej to są najtańsze pieniądze na świecie – mówił TVP Kraków Kazimierz Barczyk, przewodniczący SGiPM, organizatora Konferencji. Trzeba 20% własnych środków przeznaczyć na inwestycje i uzyskuje się bezzwrotnie 80%. Żaden bank nie da pieniędzy na tak korzystnych warunkach.

To największy infrastrukturalny program w Unii Europejskiej – podkreślał Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju. Czkamy na dobre wnioski.

A te mogą składać je podmioty publiczne i prywatne.

Nie ma limitu na poszczególne województwa, Małopolska konkuruje z 15 pozostałymi województwami – dodał Kazimierz Barczyk. Dlatego musimy mieć odważnych, kompetentnych samorządowców i dobre kierownictwa instytucji, które o środki te mogą aplikować, które przygotują dobre projekty i wtedy mamy szanse wygrać z innymi walkę o te wielkie pieniądze.

Obecnie w Małopolsce z tego programu realizowanych jest 16 inwestycji.

Relacja w TVP Kraków >>>

**********

Zapowiedź wydarzenia, Kronika TVP Kraków, 2016-11-03, g. 21.30

Relacja z wydarzenia, Kronika TVP Kraków, 2016-11-04, g. 18.30