Uniwersytet Jagielloński – nowy rok akademicki!

1 października w auli Auditorium Maximum UJ zainaugurowano rok akademicki 2016/2017. Uroczystość odbyła się miesiąc po objęciu funkcji przez władze uniwersytetu nowej kadencji 2016-2020. Rektor UJ prof. Wojciech Nowak dziękując za ponowny wybór na stanowisko, zapewnił, że nadrzędnymi wartościami dla władz uczelni będą nadal autonomia i apolityczność uniwersytetu.

Rektor podkreślił także, że nadal aktywnie modyfikowany będzie kluczowy dla rozwoju i prestiżu uczelni proces nauczania, tak, aby spełniał wymogi współczesności. Nie mniej ważna jest jakość kształcenia, która dla naszych studentów stanowi kluczowy element konkurencyjności na rynku pracy.

Inaugurację, tradycyjnie,  poprzedziła msza odprawiona w kolegiacie św. Anny, po której z Collegium Maius wyruszył orszak profesorów, którzy ubrani w togi przeszli ulicami Krakowa do Auditorium Maximum UJ.

W uroczystości wziął udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.