Inauguracja Roku Akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Tradycyjnie na  Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego.

Inaugurację poprzedziła msza św. w kolegiacie św. Anny oraz uroczysty pochód profesorów z najstarszego, średniowiecznego budynku UJ – Collegium Maius – do Auditorium Maximum, które jest miejscem corocznej immatrykulacji kolejnego rocznika studentów.

Po drodze pochód zatrzymał się pod Dębem Wolności rosnącym przed głównym budynkiem uczelni i siedzibą władz – Collegium Novum, gdzie rektor UJ złożył wieniec.

Uroczystość otworzyła pieśń „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ „Camerata Iagellonica”. Po wysłuchaniu pieśni rektor uczelni przemówił do zebranych. Po uroczystej immatrykulacji odbył się pierwszy tym roku akademickim inauguracyjny wykład.