Uroczysta konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W dniu 27 lutego 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja, pn. ?15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego ? perspektywa porównawcza?.
Bezpośrednią okazją zorganizowania konferencji jest 15-lecie Rządowego Centrum Legislacji, które 1 stycznia 2000 r. zostało wyodrębnione ze struktury Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i stało się podmiotem samodzielnym pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele administracji rządowej, Trybunału Konstytucyjnego, Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu, samorządów zawodów prawniczych oraz środowisk naukowych. Konferencję otworzył Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek. W trakcie wstępnych wystąpień, zaproszeni Goście skupili się na przedstawieniu swoich doświadczeń płynących ze współpracy z Rządowym Centrum Legislacji oraz roli legislatora w procesie stanowienia prawa. Minister Jacek Cichocki ? Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podzielił się doświadczeniami, które zmieniło jego postrzeganie legislatorów przy tworzeniu rządowych projektów ustaw. ?Traktuję ich dziś jako strażników spójności systemu prawa i zgodności projektów z prawami podstawowymi, a nie ? jak niegdyś ? jedynie grupę urzędników skupionych wyłącznie na poprawności tekstu projektu ustawy? ? powiedział minister Cichocki.

Podczas konferencji odbyło się uhonorowanie osób zasłużonych dla legislacji w Polsce. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Legislacji jest nadawana za szczególne zasługi na rzecz legislacji związane z wykonywaniem zadań legislacyjnych w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej, pracą naukową i badawczą dotyczącą zagadnień legislacji, działalnością szkoleniową w zakresie legislacji. Uroczystą część Konferencji zakończyło wystąpienie Pana Macieja Granieckiego, Szefa Biura Trybunału Konstytucyjnego, który złożył podziękowania w imieniu wszystkich odznaczonych.

Zwieńczeniem obchodów 15-lecia funkcjonowania Rządowego Centrum Legislacji będzie publikacja naukowa, pod roboczym tytułem ?Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji?, zawierająca szereg artykułów składających się na prawoporównawczą analizę polskiego modelu legislacyjnego oraz dotyczących innych aspektów tworzenia prawa, bazujących m.in. na wystąpieniach wygłoszonych w trakcie Konferencji.

źródło: za www.rcl.gov.pl

W publikacji wieńczącej obchody 15-lecia funkcjonowania Rządowego Centrum Legislacji ? ?Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji? będzie zamieszczony artykuł autorstwa Kazimierza Barczyka, w którym wspomina on kulisy powstania Rządowego Centrum Legislacji. W czasie procesu wyodrębniania RCL ze struktur Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełnił on bowiem funkcję sekretarza stanu w rządzie Premiera Jerzego Buzka.