Uroczyste otwarcie obwodnicy w Gdowie

W końcu zakończono inwestycję nowej obwodnicy Gdowa. Trasa, stanowiąca drugi odcinek obwodnicy, rozpoczyna się na rondzie przy ulicy Bocheńskiej i biegnie do ronda przy DW 966. Droga ta poprawi połączenie między DW 966 i 967, a także zwiększy przepustowość i bezpieczeństwo oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu. Wartość inwestycji to ponad 25 mln zł, z czego 21 mln zł stanowi dofinansowanie pochodzące z RPO, a 3,3 mln zł to środki przekazane z budżetu województwa.

Obwodnicę uroczyście otworzyli: marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Wojciech Kozak, wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk oraz wójt Gdowa Zbigniew Wojas.

Powstający od ubiegłej jesieni 2-kilometrowy fragment drogi stanowi drugi odcinek gdowskiej obwodnicy. Pierwszy etap inwestycji został zrealizowany w latach 2012-2014. Wówczas wykonano 2,7-kilometrowy odcinek biegnący po północnej stronie Gdowa wraz z trzema rondami. Całość przedsięwzięcia (I etapu) kosztowała blisko 40 mln zł, z czego prawie 29 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej, a pozostałe 11 mln zł przekazał z budżetu samorząd województwa.

Nowy odcinek dwupasmowej jezdni o szerokości 7 m ma swój początek na rondzie przy ulicy Bocheńskiej i stąd w kierunku południowym przebiega przez łąki i pola. Następnie przecina potok Ruda i biegnie dalej przez tereny rolnicze. Na kolejnym odcinku przecina rzekę Rabę i znów polami przemierza do ronda, które stanowi połączenie z drogą wojewódzką 966, zlokalizowaną na granicy administracyjnej Gdowa. Warto dodać, że na całej długości nowej trasy znajdują się też pobocza, a miejscami także nowe chodniki.

Jednym z kluczowych punktów inwestycji była budowa ok. 200-metrowego mostu przez rzekę Rabę. Oprócz tego wykonano także 30-metrowy most przez Rudę.

– Budowa obwodnicy Gdowa, a konkretnie zakończenie II etapu, pozwoli usprawnić transport na terenie województwa, a także wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Trasa odciąży też zatłoczone przez auta skrzyżowanie dróg wojewódzkich 966 i 967. Dzięki temu czas przejazdu przez rejon gminy Gdów zostanie zdecydowanie skrócony. Warto dodać, że w kosztach budowy całej obwodnicy partycypowała również gmina Gdów – mówi Zbigniew Wojas, wójt Gdowa.

Nowo powstała obwodnica nie tylko poprawi bezpieczeństwo w centrum Gdowa, ale sprawi również, że będzie tu zdecydowanie ciszej i spokojniej. Ponadto ułatwi dostęp do gdowskich terenów inwestycyjnych oraz do dróg krajowych nr 4, 7 i 75. Dobre skomunikowanie dróg wojewódzkich nr 967 i 966 zagwarantuje łatwiejszą komunikację oraz poprawi komfort podróży.

Źródło: Materiały prasowe UMWM