Uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Pawła II w Gdowie

13 października nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Gdowie. Modlitwę oraz poświęcenie pomnika dokonał metropolita krakowski, ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Powstanie tego monumentu to dowód, że pamięć o „Wikarym z Niegowici” jest wciąż żywa, a świadomość tego, że przyszły papież i święty przez rok był mieszkańcem tej ziemi – pielęgnowana przez kolejne pokolenia. Za to dziękowano m.in. inicjatorowi tego dzieła wójtowi Zbigniewowi Wojasowi, radnym gminy, członkom komitetu budowy pomnika, sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.
Twórcą pomnika jest prof. Stefan Dousa a wśród sponsorów znaleźli się Kazimierz i Anna Barczyk.