?Ustawa o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich?

W 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o „Ustawę o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich”, której współautorem był poseł Kazimierz Barczyk, przewodniczący Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich, konsultując założenia i modyfikowany projekt ustawy z naukowcami PAN, parlamentarzystami i samorządowcami z terenów górskich. Autorzy projektu ustawy uwzględniali podobne rozwiązania prawne obowiązujące w państwach Unii Europejskiej. Prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował tę ustawę.