Welconomy Forum in Toruń

W dwudniowym (3-4 kwietnia) Welconomy Forum in Toruń, najważniejszym w Kujawsko-Pomorskiem spotkaniu dyskusyjnym polityków, samorządowców, przedstawicieli świata biznesu i ekspertów na temat współczesnych wyzwań globalnych dla gospodarek i społeczeństw udział wziął Przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk.

– Życzmy sobie, aby przez kolejne trzydzieści lat Welconomy niezmiennie było przestrzenią do dyskusji o przyszłości, o dobrej przyszłości naszego kraju – mówił marszałek Piotr Całbecki podczas sesji inauguracyjnej „Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej?”, w trakcie której politycy i ekonomiści podsumowali najważniejsze dla Polski wydarzenia minionych trzech dekad. Nawiązując do trwającego Roku Kopernika gospodarz województwa dodał: – Mikołaj Kopernik stosował w każdej dziedzinie wiedzy jedną miarę – kryterium prawdy i [ścisłą] metodologię badawczą w dochodzeniu do niej. Niech będzie to dla nas wzorem do naśladowania.

Przypomnijmy. Ojciec Mikołaja Kopernika pochodził z Krakowa, a w roku 1990 ówczesny przewodniczący Rady Miasta Krakowa Kazimierz Barczyk – co zostało podczas Forum odnotowane – przewodniczył Komitetowi Obchodów 500-lecia Studiów Mikołaja Kopernika w Krakowie (1470-1495; był to okres gdy astronomia na Uniwersytecie Krakowskim prezentowała najwyższy poziom europejski).

Istotne miejsce podczas tegorocznego Welconomy zajmowały tematy związane z rewolucją cyfrową i sztuczną inteligencją oraz kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, wyzwań dla współczesnego rolnictwa. Podjęto także temat kolei regionalnej jako ekologicznego i ekonomicznego środka pasażerskiego transportu zbiorowego.

W toruńskim forum ekonomicznym uczestniczyło półtora tysiąca gości – politycy, dyplomaci, naukowcy, biznesmeni, dziennikarze, eksperci – odbyło się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych.

Welconomy Forum in Toruń to forum gospodarcze, będące corocznym miejscem spotkań przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki oraz samorządowców, odbywające się od 1994 roku a od 2008 roku w Toruniu. Stworzone i organizowane przez dr. Jacka Janiszewskiego ministra rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka.

Spotkanie w Toruniu było też okazją do spotkania członków tego rządu.

W panelu otwierającym Forum pn. „Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutra” udział wzięli m.in.:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012
  • Bronisław Komorowski – Prezydent RP w latach 2010-2015
  • Artur Balazs – Minister Rolnictwa w latach 1999-2001
  • Janusz Steinhoff – Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001