W wieku 82 lat odszedł od nas prof. Aleksandra Koj

W wieku 82 lat odszedł od nas prof. Aleksandra Koj, wybitny uczony i trzykrotny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnie pożegnanie Profesora miało miejsce w środę 5 stycznia na cmentarzu Rakowickim w Krakowie a Msza św. w intencji Profesora odbyła się w kolegiacie św. Anny. Urnę z prochami zmarłego odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku w Alei Zasłużonych.

Kwiaty przy grobie złożyli w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego przewodnicząca Sejmiku Urszula Nowogórska i wiceprzewodniczący Kazimierz Barczyk.