Wizyta w Konsulacie Generalnym Węgier

Wiceprzewodniczący Sejmiku a jednocześnie przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Kazimierz Barczyk spotkał się z Konsul Generalną Węgier Panią Adrienne Körmendy. Kurtuazyjna wizyta dotyczyła omówienia kwestii wyznaczania kierunku i zacieśniania współpracy na poziomie samorządowym. Rozwój gospodarczy będzie w przyszłości szczególną płaszczyzną, na której zostanie zbudowane współdziałanie zarówno polskich jak i węgierskich samorządów i przedsiębiorców.