Wkroczyliśmy w XXI wiek bez problemu

Samorząd terytorialny należy do fundamentu demokratycznego państwa, jest najbliżej mieszkańców – to tam załatwiają 90 proc. spraw urzędowych – i podlega największej kontroli społeczeństwa – Dziennik Polski rozmawia z Kazimierzem Barczykiem, współtwórcą reform samorządowych: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.