Wręczenie Nagrody Jerzmanowskich Ryszardowi Krynickiemu w Sali Senatorskiej na Wawelu

Ryszard Krynicki, krakowski poeta, działacz opozycji w latach 70. i 80., a także wydawca i tłumacz literatury został uhonorowany Nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 12 czerwca w Zamku Królewskim na Wawelu. Uczestniczyli w niej m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda, wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk i prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego, nagroda nazywana niegdyś polskim Noblem, pozwala wyróżnić osoby, które przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne, dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafiły zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim.

Rada Polskiej Akademii Umiejętności przyznała nagrodę Ryszardowi Krynickiemu „w uznaniu za olśniewającą, nowoczesną poezję, pozostającą w stałym i twórczym dialogu z poezją i filozofią minionych pokoleń, stawiając fundamentalne, a przy tym zadziwiająco aktualne pytania, dotykające sensu naszego istnienia na Ziemi”.

Warto podkreślić, że dalsze przyznawanie Nagrody jest wynikiem interwencji Kazimierza Barczyka, dzięki której w budżecie województwa zabezpieczone zostały na ten cel odpowiednie środki.