Wspólna sesja Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego

Z okazji drugiej rocznicy przyjęcia przez rząd Strategii Polski Południowej w Katowicach odbyła się wspólna sesja Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego. Radni spotkali się, aby podsumować dotychczasową współpracę i porozmawiać o planach na przyszłość.

Strategia Polski Południowej do roku 2020 to pierwsza ze strategii ponadregionalnych w Polsce, która powstała dzięki oddolnej inicjatywie regionów. Założenia do dokumentu zostały przyjęte w grudniu 2011 roku, a dokument został ogłoszony na wspólnej Sesji Sejmików obydwóch regionów 5 kwietnia 2013 roku. Rząd przyjął Strategię 8 stycznia 2014 roku.

Polska Południowa to także podniesienie konkurencyjności obszaru w stosunku do innych regionów Europy ? wg ostatnich dostępnych danych udział makroregionu Polski Południowej w polskim PKB przekroczył 20 procent!
Dzięki połączeniu sił pod szyldem Polski Południowej w sektorze badań i rozwoju pracuje łącznie ponad 32,6 tys. osób co daje drugie miejsce w kraju. Potencjał naukowy ośrodków akademickich obu regionów (to aż 72 uczelnie!) gwarantuje, że pozycja w tej kategorii będzie się umacniała.

Podstawowym wyzwaniem strategicznym Polski Południowej jest stworzenie takich warunków, aby jak najkorzystniej wykorzystać potencjał ludności zamieszkującej ten obszar, a także wzmacnianie współpracy na rzecz innowacyjnego wykorzystania skoncentrowanego w makroregionie potencjału gospodarczego, naukowego, kulturalnego oraz unikatowych zasobów przyrodniczych.

Punktem odniesienia dla Polski Południowej są inne europejskie regiony, będące konkurentami, ale mogące stać się partnerami w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć rozwijających gospodarkę, kulturę, naukę i edukację w Polsce Południowej. Pierwszy krok w tym kierunku został już poczyniony ? Małopolska została wyróżniona przez Komitet Regionów i Komisję Europejską tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016.

za www.malopolskie.pl