Wystawa „Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej”

16 kwietnia 2018 roku w Ogrodzie Profesorskim Collegium Maius UJ odbyło się otwarcie wystawy „Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej”, przygotowanej w związku z Jubileuszem 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Rokiem Polskiej Geografii.  Patronat Honorowy objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

Celem wystawy jest ukazanie nieznanej karty z dziejów polskiej geografii, jaką są jej losy w okresie II wojny światowej. Ekspozycja obejmuje siedem plansz problemowych:

  1. ośrodki geograficzne w Polsce w 1939 roku
  2. sytuację geografów w pierwszych dniach wojny
  3. tajne nauczanie prowadzone przez geografów w szkołach wyższych Warszawy, Krakowa i Lwowa
  4. badania naukowe w czasach wojny
  5. udział geografów w strukturach Podziemnego Państwa Polskiego (głównie Armii Krajowej) i Armii Polskiej na Zachodzie
  6. i 7. straty geografii polskiej poniesione w wyniku represji niemieckich i sowieckich

Wystawę można oglądać w Ogrodzie Profesorskim Collegium Maius UJ od 16 kwietnia do 15 lipca 2018.