Wystawa prac konkursowych na koncepcję Parku „Białe Morza”

4 marca br. w foyer Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Politechniką Krakowską zorganizowało pod Patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego wystawę prac Konkursu architektoniczno-krajobrazowego na koncepcję PARKU ,,BIAŁE MORZA? z miasteczkiem namiotowym na Światowe Dni Młodzieży 2016.

Odpowiadając na apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłosił Konkurs architektoniczno-krajobrazowy na koncepcję PARKU ?BIAŁE MORZA? z miasteczkiem namiotowym na Światowe Dni Młodzieży 2016.

Nagrody w wysokości 10.000 zł ufundowała Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu o pow. 110 ha położonego na terenie dawnych ?Białych Mórz? w Krakowie. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest park miejski w otoczeniu znajdującego się tu Centrum Jana Pawła II (w budowie) oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Park obok swojej docelowej funkcji rekreacyjnej, powinien okresowo posłużyć jako pole namiotowe dla licznych uczestników Światowych Dni Młodzieży, planowanych w Krakowie latem 2016 roku.

Przewodniczącym Jury był prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bőhm IAK PK, b. Główny Architekt Miasta Krakowa.

W skład Komitetu Honorowego Konkursu weszli:

– prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej

– Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM

– ks. biskup Damian Muskus, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM

– ks. prałat Jan Kabziński, Prezes CJP II

– Tadeusz Trzmiel, Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

– Wiesław Bury, Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

– prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, Dziekan WA PK

– dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz prof. PK, Dyrektor IAK PK

Dnia 12 stycznia 2015 komisja konkursowa, z udziałem m.in. mgr inż. arch. Andrzeja Mikulskiego – projektanta Centrum Jana Pawła II, wyłoniła zwycięzców konkursu.

I nagroda: Karolina Mazurek, Justyna Snakowska

II nagroda: Katarzyna Dorda, Weronika Galcak, Karolina Porada

III nagroda: Natalia Pocheć Agnieszka Wójcik

Więcej informacji o Konkursie: www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl