Wystawa rękopisów Beethovena w Bibliotece Jagiellońskiej

W dniu wczorajszym po raz dwudziesty mieliśmy okazję obejrzeć wystawę rękopisów muzycznych w Bibliotece Jagiellońskiej inaugurującą Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Temat wystawy to ‚”Beethoven i nowe drogi” która zwraca  uwagę ku temu co nowe, dotąd nieznane, świeże i odkrywcze w dorobku twórczym wiedeńskiego mistrza, a także w twórczości jego artystycznych spadkobierców i następców.

Prezentowane  rękopisy muzyczne pochodzą ze zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie oraz Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej. Ryciny i rysunki wchodzą w skład kolekcji Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej. Szczególne podziękowania otrzymał pan profesor Krzysztof  Penderecki za wypożyczenie na wystawę rękopisów własnych kompozycji oraz pan profesor Krzysztof Skórczewski, który użyczył na ekspozycję swoich czterech grafik, dedykowanych Krzysztofowi Pendereckiemu, a także zgodził się podarować jedną z nich Bibliotece.