XXIII Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

1 lipca odbyła się zdalna XXIII Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas ostatnich przed przerwą wakacyjną obrad powracał często temat koronawirusa oraz wpływu epidemii na bezpieczeństwo, rynek pracy, budżet i gospodarkę Małopolski.

Na początku sesji małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny przedstawił informacje dotyczące przebiegu epidemii w Małopolsce. – Sytuacja jest zupełnie przyzwoita. Opatrzność jest dla nas łaskawa – zaznaczył na wstępie.

Od początku epidemii zdiagnozowano w Małopolsce łącznie 1763 zakażone osoby. Liczba aktywnych zakażeń, przypadków jeszcze niewyleczonych, wynosi 477. Osób hospitalizowanych, mających dodatni wynik na SARS-CoV-2, było 106. Odnotowano 44 zgony spowodowane COVID-19. W sumie udało się do tej pory wyleczyć 1237 osób. Liczba przeprowadzanych testów wynosi dziennie do 2,5 tysięcy. Ilość przeprowadzonych badań w kierunku SARS-CoV-2, wykonanych w laboratoriach współpracujących z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, wyniosła w ostatnich 24 godzinach 1749. W ciągu poprzedniej doby było ich 1812.

Dyrektor WSSE Jarosław Foremny podkreślił, że sytuacja w Małopolsce, na tle statystyk, tej ogólnopolskiej, a także danych z innych krajów, jest naprawdę bardzo dobra, a powiaty na południu i północy województwa można wręcz uznać za ostoję bezpieczeństwa. – Małopolska jest w bardzo dobrym miejscu. Jest to wypadkowa Opatrzności, dobrej działalności służb sanitarnych i jednostek ochrony zdrowia – jak mówił dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Dyrektor Foremny przypomniał, że służby sanitarne są jednym z beneficjentów Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, np. ledwie dzień wcześniej wzbogacając się m.in. o trzy nowoczesne samochody do zbierania materiału genetycznego.  – To są piękne, nowe samochody. Będą nam służyć przez wiele lat – powiedział Jarosław Foremny. Stwierdził też, że działania w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej można ocenić jako imponujące.

Codzienna praca wojewódzkich służb sanitarnych w czasie epidemii jest wysoko oceniana przez zarząd województwa oraz radnych.

Chciałbym bardzo podziękować, Panie Inspektorze, za wzorową współpracę. Dziękuję także wszystkim Pana Współpracownikom. Robicie dla nas bardzo dobrą robotę

– powiedział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Informacja małopolskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dotycząca sytuacji epidemicznej na obszarze województwa małopolskiego była okazją do dodatkowych pytań. Radni zwracali m.in. uwagę na nieustanną konieczność przestrzegania rygorów i zaleceń związanych z zasadami bezpieczeństwa, jak np. noszenie maseczek w sklepach czy środkach komunikacji publicznej.

W porządku obrad zdalnej XXIII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego znalazł się także m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa (Żywiec)”,  jako inwestycji kluczowej do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej. Powstanie apelu to efekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Reprezentujący komitet mieszkańców Hubert Maślanka poinformował, że zwrócono się w tej sprawie do sejmików Małopolski i Śląska. A po stronie Śląska analogiczna uchwała została już przyjęta. Zarząd i radni województwa małopolskiego również nie pozostali obojętni na tę cenną społeczną inicjatywę.

Rewitalizacja linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka łączy się także w naszych kategoriach myślenia o rozwoju transportu kolejowego. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wyszli z tą inicjatywą i zaapelować do wszystkich Klubów o poparcie i przyjęcie projektu

–  powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Apel „do wszystkich podmiotów właściwych do realizacji zadania” otrzymał pełne poparcie. „Mając na uwadze istotne znaczenie rewitalizacji linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka dla pobudzenia aktywności gospodarczej i podniesienia konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki województwa małopolskiego, Sejmik Województwa Małopolskiego zwraca się do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu infrastruktury kolejowej z wnioskiem o uwzględnienie przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – gr. województwa (Żywiec)” jako inwestycji kluczowej do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej, w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (…)” – jak podkreślono na wstępie dokumentu.

Sejmik Województwa Małopolskiego w środę 1 lipca jednogłośnie podjął też m.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków ostatnich nawalnych deszczy. Pomoc wyniesie 2,5 mln zł. Marszałek Witold Kozłowski wraz z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką starali się osobiście dotrzeć do wszystkich miejsc, gdzie wystąpiły szkody. Marszałek Kozłowski dodał, że wobec tak znacznych strat, każde wsparcie jest potrzebne, a środki wojewódzkiego samorządu na pewno pomogą w sfinansowaniu choć części potrzeb. Pieniądze trafią do: Gminy Łapanów – 250 000 zł, Gminy Jodłownik – 250 000 zł,  Gminy Mszana Dolna – 200 000 zł, Gminy Pcim – 250 000 zł, Gminy Wiśniowa – 250 000 zł, Gminy Raciechowice – 200 000 zł, Gminy Dobra – 200 000 zł, Gminy Tymbark – 150 000 zł, Gminy Myślenice – 150 000 zł, Gminy Sułoszowa – 150 000 zł, Powiatu Limanowskiego – 150 000 zł, Powiatu Bocheńskiego – 150 000 zł, Powiatu Myślenickiego – 150 000 zł.

Radni województwa podjęli również uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej gminom na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Małopolski, z przeznaczeniem na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich. Podkreślono, że realizacja zadania będzie miała strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwoli podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP w województwie oraz poprawić efektywność działań ratowniczych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców.

Dofinansowanie na prace remontowe w strażackich remizach jest istotne także z tego powodu, że te drobne inwestycje są często prowadzone przez lokalne firmy

– zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

W środę radni województwa podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, wykonujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2020”. Konkurs stanowi element realizacji zadań rozwoju województwa, a także zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”. Złożonych zostało 146 wniosków. Ogólna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu województwa małopolskiego wyniosła blisko 2,4 mln zł.

Niestety, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, ze względu na trudną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego, 19 wniosków zostało wycofanych przez wnioskodawców z ubiegania się o dotację, a łączna pula środków przeznaczonych na ten cel, została zmniejszona z 750 tys. zł do 500 tys. zł

– przekazał marszałek Witold Kozłowski.

Dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł, zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej, pozwoli na realizację 46 obiektów.

1 lipca radni podjęli m.in. również uchwałę dotyczącą „Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2019”. W zaprezentowanym przez wicemarszałka Tomasza Urynowicza obszernym i ciekawym materiale „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2019” przedstawiono sytuację i zmiany, jakie zaszły na małopolskim rynku pracy w 2019 r. Raport został również uzupełniony o analizę sytuacji w roku 2020 oraz prognozy możliwego rozwoju sytuacji w gospodarce i na rynku pracy w związku z epidemią COVID-19.

W 2019 roku utrzymywała się dobra koniunktura w gospodarce. Liczba podmiotów gospodarczych w Małopolsce przekroczyła 400 tys. Utrzymała się tendencja wzrostowa wynagrodzeń. Na koniec grudnia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 62,6 tys., osiągając najniższy stan w ciągu ostatnich 10 lat. W żadnym powiecie nie odnotowano wzrostu bezrobocia. Niestety, jak zauważono w raporcie, rozwój pandemii COVID-19 w końcówce I kwartału 2020 r. spowodował drastyczne zmiany w światowych gospodarkach, w tym także w naszym kraju. Przewiduje się, że co najmniej do końca 2020 r. w kraju widoczne będzie spowolnienie gospodarcze oraz wzrost bezrobocia. W Małopolsce wystąpią te same negatywne zjawiska. W kwietniu np. wyraźnie zwiększył się napływ osób bezrobotnych. Do małopolskich urzędów pracy zgłosiło się 9,3 tys. osób, tj. o ok. 20% więcej niż w marcu oraz o 12% więcej niż w kwietniu 2019 r. Zdecydowanie zmalał za to strumień odpływu z bezrobocia. Po wprowadzeniu ograniczeń w gospodarce, liczba wyrejestrowań pomiędzy lutym a marcem zmniejszyła się o 5%, a pomiędzy marcem i kwietniem aż o 62%. Zmniejszyła się też liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy. W kwietniu było ich o 35% mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca i aż o 58% mniej niż przed rokiem.

Podczas sesji wielokrotnie podkreślano więc jak ważne i potrzebne w tej niełatwej sytuacji są rozległe i skuteczne działania w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Na zakończenie obrad marszałek Witold Kozłowski życzył radnym, pracownikom urzędu i współpracujących instytucji udanego wypoczynku.

Życzę Państwu spokojnego i zdrowego wypoczynku. Z nowymi siłami wracajcie po urlopach, bo czeka nas dużo pracy