XXIV Międzynarodowa Konferencję Bezpieczeństwa „NATO jako Aktywny Opiekun”

Instytut Studiów Strategicznych we współpracy z Kwaterą Główną NATO i Fundacją Konrada Adenauera zorganizował XXIV Międzynarodową Krakowską Konferencję Bezpieczeństwa pt. „NATO jako Aktywny Opiekun – oczekiwania przed szczytem NATO w Warszawie”. Wydarzenie odbyło się 4 marca 2016 roku w Krakowie w Pałacu Krzysztofory.

Głównym gościem konferencji był zastępca sekretarza generalnego NATO Alexander Vershbow.  W kwestii obronności Vershbow mówił m.in.? Potrzebne są kolejne decyzje i działania. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i odstraszania decyzje muszą być takie, aby mogły być stosowane wszędzie wokół 360 stopni, a nie tylko na flance wschodniej ? Dodał, że trzeba wypracować strategie wobec krajów, w których władze nie potrafią w pełni kontrolować sytuacji.

Konferencja skupiła się na omówieniu zagadnień związanych z ostatnimi wydarzeniami, które spowodowały istotne i szybkie pogorszenie stanu bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreślali organizatorzy, NATO musi stać się „aktywnym strażnikiem” obszaru północnoatlantyckiego, łączącym zdolności obrony i odstraszania z umiejętnościami dotyczącymi przewidywania i zapobiegania zagrożeniom. Spotkanie zostało podzielone na trzy panele dot. takich zagadnień jak: Zbiorowa obrona i siły odstraszania, Cele strategiczne NATO po szczycie w Warszawie, ??Brainstorming? ? Zdolności obronne NATO

W spotkaniu wziął udział wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, który podczas spotkania poruszył ważną kwestię potrzeby aktywnego udziału samorządów w budowaniu Obrony Terytorialnej.