XXX-lecie ODRODZENIA SAMORZĄDU GMINNEGO W POLSCE

Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce było efektem trzech ustaw z 8 marca 1990 r.,
zainicjowanych ustawą Senatu RP, które powołały do życia wspólnoty samorządowe, wyposażone
we własną, pochodzącą z wolnych wyborów reprezentację. Pierwsze wybory, na podstawie tych
ustaw, przeprowadzone zostały 27 maja 1990 r. Były to bowiem pierwsze w pełni demokratyczne
wybory w powojennej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrani tą drogą
reprezentanci stali się pionierami w reformowaniu państwa na poziomie lokalnym i budowie
społeczeństwa obywatelskiego.

Przełom w Polsce nastąpił po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II Wielkiego w 1979 r.,
a jej wynikiem było m.in. powstanie największego obywatelskiego, pokojowego ruchu
społecznego w dziejach świata – 10-cio milionowej „Solidarności”. Słynna 21 Teza
z I Zjazdu „Solidarności” zawierała wręcz konstytucyjne zapisy dla przyszłego, odrodzonego
samorządu terytorialnego: „Samodzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy
terytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej. Podstawą autentycznego
samorządu terytorialnego musi być wyłonienie go w wolnych wyborach. (…)”

W oparciu o te założenia Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”
z siedzibą w Krakowie opracowało w 1981 r. demokratyczną ordynacje wyborczą do rad, a w 1989 r.
wstępny projekt ustawy o samorządzie terytorialnym przekazany do Marszałka Senatu RP.
Jako samorządowcy szczycimy się, że restytucja działającego od XIII w. samorządu terytorialnego
w Polsce jest uznawana za wzór przemian demokratycznych na skalę europejską i jeden
z największych sukcesów w reformowaniu Państwa po 1989 r.

Zarząd SGiPM postanawia zorganizować w wigilię rocznicy pierwszych wolnych, demokratycznych
wyborów 26 maja br. w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, wspólnie
z Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
GALĘ XXX-LECIA ODRODZENIA SAMORZĄDU GMINNEGO W POLSCE
podczas której uhonorujemy Samorządowców XXX-Lecia z historycznej Małopolski.

Zarząd SGiPM apeluje również do wszystkich małopolskich Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów,
Przewodniczących Rad o organizację w Państwa miejscowościach UROCZYSTYCH SESJI RAD GMIN W XXX-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU W POLSCE oraz spotkań, wystaw, wydawnictw, prelekcji dotyczących 30. rocznicy restytucji samorządu gminnego prezentujących działania Państwa samorządu i zasłużonych Samorządowców dla rozwoju gminy – wręcz skoku cywilizacyjnego jakiego dokonaliście wspólnie z Mieszkańcami w ciągu ostatnich 30 lat.