XXXIV obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

23 marca w Warszawie odbyły się obrady plenarne Związku Województw RP. W obradach wziął udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i delegat do ZWRP – Kazimierz Barczyk.