Zaproszenie na debatę: Pamiętajcie o ogrodach… Kraków miastem ogrodów

Na terenie Krakowa funkcjonują 42 parki miejskie o łącznej powierzchni 395 ha. Według Raportu o stanie miasta 2007 ogólna powierzchnia terenów zieleni w Krakowie wynosi 4494,0 ha. Na osobę przypada zatem 59,4 m2. Obok wartości przyrodniczych dużą atrakcją turystyczną Krakowa mógłby być system zieleni fortecznej, dostarczający miastu około 282 ha terenów zieleni wpisany w pierścień zieleni. Nasycenie parkami dzielnic mieszkaniowych jest bardzo zróżnicowane, ale niestety trzeba uznać je za niewystarczające…

Debata poświęcona rozwojowi zielonej przestrzeni Krakowa odbędzie się 3 października 2014 r. o godz. 12.30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

W programie:
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Rekultywacja 20 ha wokół Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!?
– rewitalizacja tzw. ?Białych Mórz? i projekt budowy nowego parku.

Bp dr Damian Muskus
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej
Koordynator Generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie
Plany wykorzystania terenów zielonych
i parków do przyjęcia uczestników Światowych Dni Młodzieży

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Program prac nad rozbudową terenów zielonych, parków i ogrodów
w Krakowie

W imieniu Rektora Politechniki Krakowskiej
prof. dr inż. arch. Aleksander Böhm
Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska

 

WSTĘP WOLNY

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku, gromadząc ok. 2-3 miliony osób z całego świata. Jest to bezprecedensowe wydarzenie i wielkie wyzwanie logistyczne dla władz Krakowa, jak i całej Małopolski. Bez wątpienia ?sercem? tych wydarzeń będą Sanktuaria Świętego Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach i otaczający je teren.

Obszar ponad 20 ha tzw. ?Białych Mórz? ? zdegradowany i wymagający rekultywacji teren, wokół powstającego Centrum Jana Pawła II, należący do Gminy Miejskiej Kraków, jest miejscem o ogromnym potencjale rozwoju poprzez przystosowanie go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Spowoduje to powstanie pięknego zespołu parkowo-wypoczynkowego na zielonej mapie Krakowa, zarówno dla uczestników ŚDM, 2 milionów corocznie przybywających tam pielgrzymów oraz mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 30 maja tego roku zwróciło się do Prezydenta Krakowa oraz władz kilkunastu gmin wokół Krakowa stanowiących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska o włączenie do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji tego obszaru wokół Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? na terenie tzw. ?Białych Mórz?. Projekt ten został już wpisany do Strategii ZIT.

Konieczna jest juz teraz mobilizacja, przygotowanie programu działań i zaplanowanie profesjonalnego opracowania terenów zielonych i parków m.in. do przyjęcia przez tydzień uczestników ŚDM, na czele z Błoniami, Parkiem Jordana, Zakrzówkiem i innymi terenami zielonymi, które powinny stać się wizytówką Krakowa.

Należy wspierać inicjatywy obywatelskie, których najlepszym przykładem jest projekt Ogrody Nowej Huty, którego celem jest poprawa stanu zieleni i integracja lokalnych społeczności. Co roku w Nowej Hucie na wniosek społecznych grup mieszkańców powstają dwa nowe ogrody. Mieszkańcy, po konsultacjach społecznych realizują projekt, a następnie zobowiązują się do opieki nad ogrodem po jego utworzeniu.