Zdrowy budynek = zdrowi mieszkańcy = zdrowe miasto

1 marca 2018 roku, w sali konferencyjnej SGiPM odbyło się Seminarium Samorządowe w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej pt: „Zdrowy budynek = zdrowi mieszkańcy = zdrowe miasto. Uzdrawiająca rola architektury w budynkach użyteczności publicznej.” Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z  South Poland Cleantech Cluster.
Konferencję otworzyli: Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Janusz Kahl- Prezes South Poland Cleantech Cluster.
Dyskusję panelową rozpoczęło wprowadzenie Janusza Kohla oraz prezentacja South Poland Cleantech Cluster jako nowoczesnej organizacji, której wyzwaniem jest stworzenie ponadprzeciętnego środowiska innowacyjnego również na terenie Małopolski. Nowoczesna organizacja w formie poczwórnej helisy zapoczątkowana została przez firmy cleantech, instytucje naukowe i badawcze, jednostki publiczne oraz organizacje pozarządowe z regionu Polski Południowej. Wśród 30 udziałowców spółki oraz członków zwyczajnych znajdują się uniwersytety, gminy, MŚP i duże koncerny oraz organizacje pozarządowe. SPCC to sztuka nowoczesnych rozwiązań dla istniejących problemów, m.in ocieplenia klimatu, urbanizacji, wzrostu zużycia energii czy wzrostu populacji.
O rewolucji w budownictwie i nowoczesnych rozwiązaniach mówiła dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak- Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego z Politechniki Krakowskiej.  Nauka połączona z biznesem a także obserwacje, badania, ekspertyzy i pomiary dają szereg możliwości powstawania innowacyjnych rozwiązań w budownictwie pasywnym.
Skandynawski design i nowoczesną strategię architektury przyjaznej człowiekowi w obszarach: ciepło, akustyka, powietrze, jakość wody, światło- przedstawił przedstawiciel firmy BJERG- Mateusz Płoszaj-Mazurek. Według koncepcji BJERG natura jest podstawą zrównoważonego budownictwa. W Polsce- w Namysłowie powstał nowoczesny obiekt- certyfikowane przedszkole, które obecnie jest jedynym w Polsce budynkiem posiadającym certyfikat budynku aktywnego i pasywnego.
Koncepcję „zielonych budynków” a  także zdrowia wokół budynków przedstawił Bartłomiej Kisielewski- Architekt Horizone studio. Przedstawił wpływ zielonych budynków jako obiektów kreujących nową jakość życia.
W konferencji głos zabrali również:
Jarosław Wasilewski- Prezes Elmot Sp. o. o., który mówił o przykładach publicznego budownictwa pasywnego w Polsce i Szwecji,
Marcin Orłowski – przedstawiciel firmy FRAPOL Sp. z o.o. , który przedstawił wizję Partnerstwa Prywatno-Publicznego w  dziedzinie szkolnictwa,
Marek Gabzdyl- Wójt Gminy Raciechowice, który pokazał wpływ zielonych dachów na komfort życie mieszkańców.

 

Seminarium uwieńczył wywód Sławomira Paterka- Wójta Gminy Gnojnik, który za swoje zasługi dla powiatu brzeskiego niespełna 3 lata temu odebrał nagrodę – Witosowy Kapelusz- wręczony podczas XVI edycji plebiscytu na najpopularniejszego wójta i burmistrza Małopolski organizowanego przez SGiPM.  Na konferencji zaprezentował powstały  w 2017 roku pierwszy w Polsce pasywny obiekt użyteczności publicznej w powiecie brzeskim- Salę Sportową w Biesiadkach.