Żegnamy ś.p. Adama Rąpalskiego

W czwartek na cmentarzu Batowickim odbył się pogrzeb Adama Rąpalskiego. Artysta plastyk, pierwszy i wieloletni dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, w okresie PRL-u działacz opozycji niepodległościowej, kawaler Krzyża Wolności i Solidarności zmarł 4 października po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 75 la

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Adama Rąpalskiego

współtwórcy i Dyrektora Muzeum Armii Krajowej
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
w Krakowie w latach 2000-2012,
współtwórcy struktur NSZZ „Solidarność”
w Związku Polskich Artystów Plastyków,
przewodniczącego Komitetu Założycielskiego
NSZZ „Solidarność” Projektantów Wzornictwa Przemysłowego,
współzałożyciela tajnej Regionalnej Komisji Wykonawczej
„Solidarność Małopolska”,
założyciela krakowskiego antykwariatu „Galicja”,
odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności w 2018 r

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składa w imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego i Rady Muzeum Armii Krajowej

Wojciech Grzeszek
Wiceprzewodniczący SWM

Kazimierz Barczyk
Wiceprzewodniczący SWM

nekrolog