Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej

W dniu 30 maja 2015 roku w auli dużej Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się coroczne Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej. W Zgromadzeniu wzięło udział 754 adwokatów spośród 1197 uprawnionych, co zapewniło quorum do podejmowania wszelkich uchwał objętych porządkiem obrad.  Zgromadzenie otworzył Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras a następnie wprowadzony został sztandar Krakowskiej Izby Adwokackiej. Dziekan przywitał uczestników oraz przybyłych na zaproszenie ORA gości.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili:  Sędzia Wojciech Węgrzyn ? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, Adw. Jacek Trela ? Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, Adw. Wojciech Szczepanik ? Wicewojewoda Małopolski, Sędzia Andrzej Solarz ? Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sędzia Andrzej Irla – Prezes Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sędzia Beata Morawiec ? Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Grzegorz Kiełb ? Naczelnik Wydziału Prezydialno-Protokolarnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Adw. Dariusz Wojnar ? Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Adw. Grzegorz Kopeć ?Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, R.pr. Anna Sobczak ? Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Dorota Chrząszcz ? Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Adw. Kazimierz Barczyk ? Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.